Drank & Horeca

De smartphone/tablet applicatie DHW Bestuurlijk om de juiste informatie te krijgen in het woud van Drank & Horeca wet- en regelgeving. Dit met als doel te komen tot een efficiënt, doelmatig en tijdsbesparend handhavingsproces van A tot Z

 
 DHW                                          Boeterapport

 

DHW Bestuurlijk is afgestemd op de werkzaamheden van de toezichthouder/handhaver/BOA Domein II op het gebied van zowel bestuurs- als strafrecht. De applicatie leidt de medewerker volledig door het proces-verbaal. In alle gevallen wordt een compleet dossier gegenereerd met behulp van een uitgebreide achterliggende database en volledige backoffice informatie. Het fysiek meenemen van wetboeken, beleidsstukken en/of papieren dossiers behoort met deze applicatie tot het verleden.

 
Grafieken         Kaartmateriaal