Investering BOA Applicatie binnen 3 tot 4 maanden terugverdiend

Kostenbesparing

De projectleider van Veiligheidszorg Noord heeft in de praktijk ondervonden dat men met de BOA Touch Registratie 30% tot 40% effectiever handhaaft op straat. Voor een BOA is dit een tijdwinst van 32,5 uur per maand. Dus extra beschikbaar voor handhaven of een kostenbesparing van € 747,50 per BOA per maand (32,5 uur x € 23,=). Daarbij is de investering bij koop in 3 maanden terugverdiend.

Hieronder een voorbeeldcalculatie:Forse besparing

Kostencalculatie BOA  
Eenmalige investering, afgeschreven over 36 maanden per maand per toestel € 74,65
Maandelijkse kosten, support, licenties, etc, per maand per toestel € 47,50
Telecom abonnement per maand per toestel, ca. € 25,=
Kosten per maand per toestel, excl. BTW € 147,15

Opbrengstencalculatie BTR

Bijvoorbeeld bij een 36-urige werkweek 30 uur i.v.m. vakanties en dergelijke, inzetbaar per maand 130 uur
Stel brutoloonkosten per maand incl. vakantiegeld en sociale lasten € 3.000,= per maand
Brutoloonkosten per uur € 23,=

Indien 1 BOA per maand 6,5 uur zou besparen (147,15/23) met het systeem zijn de kosten terugverdiend;
Bij Veiligheidszorg Noord belopen de besparingen in uren 30% - 40% bij gebruik van de smartphone applicaties van BySpy.

Tijdsbesparing van 30% van 130 uur is 39 uur per BOA per maand; Indien we de terugverdientijd van 6,5 uur hier van aftrekken, 39 - 6,5 blijft 32,5 uur als extra besparing over, deze kan voor meer handhaving worden aangewend.

Terugverdientijd eerste investering is ca. 3 maand bij 39 uur tijdsbesparing per maand per BOA; is 156 uur voor 4 BOA’s per maand, is 156 x € 23,= brutoloonkosten per uur, is besparing van € 3.588,= totale brutoloonkosten per maand.
Totale investering van € 10.750,= gedeeld door € 3.588,= is 2,9 maand.