Persbericht: Meer veiligheid voor handhavers

Ruinen 7 juni 2012 - BySpy levert per 1 juli standaard man-beveiligingsapplicaties mee op de geleverde smartphone apps. Deze worden door onder andere BOA's, toezichthouders en beveiligers gebruikt. Aldus een mededeling van de directeur Nico Alblas.

Het doel hiervan is de toenemende agressie en geweld tegen de handhavers de kop in te drukken. Dit wordt gedaan middels een directe verbinding tussen de meldkamer en de handhaver, al of niet met toegevoegd beeld en geluidsmateriaal.

De mobiele applicaties van BySpy zijn voornamelijk ontwikkeld om snel en accuraat te rapporteren en/of bonnen uit te schrijven. Hiermee wordt de investering al snel terug verdiend. Daarbij komt nu ook standaard functionaliteit om veiligheid van handhavers te verbeteren.

De ontwikkel afdeling heeft kans gezien om een applicatie met onder andere S.O.S., stil alarm en man-down functies te ontwikkelen. Op de Dag van de BOA, georganiseerd door Reed Business, werd deze mogelijkheid al met veel waardering ontvangen.

De app wordt gratis verstrekt aan de huidige klanten van BySpy met versie 2.0 en de toekomstige afnemers van de mobiele applicaties. Voor meer informatie zie onze website of stuur een e-mail naar info@byspy.nl.

Brochure Manbeveiliging

Download de brochure